Dane kontaktowe

Imię:*
Drugie imię:
Nazwisko:*
Telefon komórkowy:*
+48
Telefon stacjonarny:
+48
Adres email:*
Wyrażam zgodę na na przesyłanie informacji związanych ze studiami, w tym informacji handlowych dotyczących oferty edukacyjnej WSEiZ;*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Olszewskiej 12, jako administratora danych, zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), dla celów postępowania rekrutacyjnego, realizacji i dokumentowania procesu kształcenia. *