Zdrowie Publiczne

 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 3 lata.
 • Tytuł: LICENCJAT.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Na kierunku Zdrowie Publiczne proponujemy studia w zakresie specjalności:

Wellness i SPA
Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Zdrowie Publiczne przejdź do programu kształcenia lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

studia zdrowie publiczne kierunek zdrowie publiczne

W nowoczesnym społeczeństwie dbałość o zdrowie wymaga coraz szerszego interdyscyplinarnego, holistycznego przygotowania fachowców sprawujących zróżnicowane funkcje profilaktyczne, o piekuńcze, organizacyjno-zarządcze i edukacyjne. Zdrowie Publiczne jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, który łączy kształcenie z zakresu nauk medycznych z wiedzą na temat zarządzania, ekonomii nauk społecznych, prawa oraz ochrony środowiska.

studia licencjackie warszawa studia zaoczne warszawa

Studiując na kierunku Zdrowie Publiczne zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • złożonych uwarunkowań zdrowia,
 • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia,
 • sprawowania kontroli stanu sanitarnoepidemiologicznego,
 • przygotowywania, propagowania, wdrażania, realizowania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji
  zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych,
 • programów opieki i rehabilitacji psychospołecznej.

Ukończenie kierunku Zdrowie Publiczne otworzy przed Tobą kilka ciekawych ścieżek kariery zawodowej m.in. w: administracji publicznej, branży farmakologicznej, służbie zdrowia, ośrodkach wellness i SPA, organizacjach prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

wyższe uczelnie w warszawiestudia warszawa

Perspektywy zatrudnienia

Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne. Szczególnie istotne są wiedza i umiejętności organizacyjno-doradcze absolwentów, które dają możliwość zatrudnienia m.in. na stanowiskach kierowaniczych lub stanowisku asystenta medycznego w:
– publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (m.in.: szpitalach, przychodniach, gabinetach
lekarskich, lekarsko-dentystycznych etc.),
– placówkach nadzorczo-inspekcyjnych systemu opieki zdrowotnej (NFZ, Sanepid),
– placówkach i ośrodkach wellness i SPA,
– zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, domach pomocy społecznej i innych placówkach
świadczących usługi opiekuńcze i pomocowe osobom w podeszłym wieku,
– w instytucjach i firmach zarządzających danymi medycznymi, oraz fundacjach i innych organizacjach
prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zdrowie Publiczne są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta po pierwszym semestrze studiów.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.