Władze

uczelnie

Prezydent prof. dr hab. inż. Jan Misiak

warszawa

Rektor doc. dr Monika Madej

wseiz

Prorektor dr Justyna Kłys

architektura

Dziekan
Wydziału Architektury
dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska

budownictwo

Prodziekan ds. jakości i rozwoju
Wydziału Architektury
dr inż. Bogdan Gorczyca

zarządzanie

Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania
dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ

mechanika

Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania
dr Katarzyna Adamiak