Konferencje

VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania objęła patronatem naukowym VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO, które odbędzie się 1 lutego 2018 roku w Hotelu Novotel Warszawa Airport przy ul. 1 Sierpnia 1.

Forum na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami, stając się jednym z ważniejszych w tej branży. Program SOSEXPO jest przygotowywany w konsultacji z administracją rządową i samorządową, izbami i stowarzyszeniami branżowymi, w kompetencji których znajdują się zagadnienia związane z gospodarką odpadami.

  

Konferencja „E-Mobilność: wyzwania, szanse i zagrożenia

Konferencja „E-Mobilność: wyzwania, szanse i zagrożenia” organizowana jest przez Wydział Inżynierii i Zarządzania WSEiZ, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie odbędzie się 21 września 2017 r. w gmachu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ul. Rejtana 16 w Warszawie.

studia warszawa

VIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ARCHBUD 2017

VIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ARCHBUD 2017
ACADEMIC AND TECHNICAL CONFERENCE ARCHBUD 2017

"Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa"
Problems of Contemporary Architecture and Construction

Zakopane 12–15 września 2017 r.

studia warszawa

IV Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart 2017

IV Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart 2017
International Artistic
Scientific Conference KRAJart 2017*

ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU – ŚLADY
Zakopane 12 - 15 września 2017 r.

studia warszawa

XII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IPMiT

XII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM
Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu
Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacjipojazdów mechanicznych

POJAZDY 2015
Warszawa,15-17 czerwca 2015 r.

ORGANIZATORZY:
Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu
WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WAT
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ W SULEJÓWKU

WSPÓŁPRACA:
Wydział Pojazdów i Systemów Uzbrojenia
WOŁGOGRADZKIEGO PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO, ROSJA

Konferencja „NAUKA I BIZNES - Psychologia Pozytywna”

Konferencja „NAUKA I BIZNES - Psychologia Pozytywna”
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZADZANIA, 13.05.2015 r.

III Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJ-ART 2015 / International Artistic - Scientific Conference KRAJ-ART 2015*

POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

"ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU – ZNAKI CZASU" Zakopane 15–18 września 2015 r.

*

VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ARCHBUD 2015

POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

"Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa" Zakopane 15–18 września 2015 r. 

*

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu ZAGOSPODAROWANIE ZLEWNI BUGU I NARWI W RAMACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

NOWY DOGODNIEJSZY TERMIN KONFERENCJI !

KOMUNIKAT NR 2
XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
z cyklu
ZAGOSPODAROWANIE ZLEWNI
BUGU I NARWI
W RAMACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

30 września - 01 października 2014 r.
Warszawa

NOTICE No 2
11th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
in the series entitled
THE MANAGEMENT OF BUG AND NAREW
RIVERS CATCHMENT AREAS WITHIN THE FRAME
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAM

30th September - 01st October , 2014
Warsaw

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ZARZĄDZANIA”

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
PT. „WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ZARZĄDZANIA”
Organizatorzy konferencji:
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
oraz Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
Łódź, 15.02.2014 r.