Handel i usługi logistyczne

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
HANDEL I USŁUGI LOGISTYCZNE jest XBS GROUP
wraz z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą

      

Specjalność Handel i usługi logistyczne jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rozwijającego się rynku usług handlowy, który potrzebuje coraz większej liczby wysokiej klasy specjalistów z wyższym wykształceniem. Jednocześnie zaopatrzenie jednostek handlowych coraz silniej jest z działalnością przedsiębiorstw logistycznych, które zrewolucjonizowały funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Dzięki tej specjalności będziesz cenionym specjalistą w dziale sprzedaży i zaopatrzenia nie tylko w przedsiębiorstwach handlowych, a także będziesz przygotowany do pracy w firmach, świadczących usługi logistyczne.

Kluczowe kompetencje absolwenta to:

 • prowadzenie działalności handlowej, wraz z umiejętnością obsługi klienta i prowadzenia negocjacji,
 • obsługa logistyczna przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych,
 • znajomość ekonomicznych, finansowych, prawnych i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętność ich stosowania. 

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI HANDEL I USŁUGI LOGISTYCZNE (obowiązkowe):

 1. Elementy łańcucha dostaw
 2. Międzynarodowe rozliczenia finansowe
 3. Organizacja działalności handlowej
 4. Techniki sprzedaży i obsługa klienta
 5. Towaroznawstwo FMCG
 6. Towaroznawstwo żywności
 7. Rodzaje i środki transportu
 8. Ekonomika usług logistycznych
 9. Logistyka w ujęciu produktowym
 10. Opakowania w logistyce
 11. Organizacja magazynów i centrów logistycznych
 12. Seminarium dyplomowe
 13. Zarządzanie kategoriami produktów i procesem zakupowym
 14. Marketing usług
 15. Modele i kanały dystrybucji
 16. Spedycja i transport międzynarodowy
 17. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlu zagranicznego

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

 1. Język angielski
 2. Matematyka
 3. Mikroekonomia
 4. Podstawy prawa
 5. Podstawy zarządzania
 6. Psychologia
 7. Logistyka
 8. Badania marketingowe
 9. Nauka o organizacji
 10. Podstawy finansów i bankowości
 11. Podstawy marketingu
 12. Technologia informacyjna
 13. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 14. Finanse przedsiębiorstwa
 15. Statystyka
 16. Prawo gospodarcze
 17. Rachunkowość
 18. Systemy informatyczne w zarządzaniu
 19. Zarządzanie jakością
 20. Zarządzanie produkcją i usługami
 21. Zarządzanie projektami
 22. Analiza rynku
 23. Bazy danych
 24. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 25. Praktyka zawodowa
 26. Zachowania organizacyjne
 27. Zarządzanie środowiskowe
 28. Zarządzanie zasobami ludzkimi