Zarządzanie przedsiębiorstwem

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM jest Biznes Plus

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM to specjalność, której program kształcenia kładzie szczególny nacisk na menedżerski aspekt procesu produkcyjnego i usługowego, zarządzanie i sterowanie urządzeniami technicznymi, strumieniami surowców, półproduktów i produktów, nie zaniedbując zarazem zasobów ludzkich i informacyjnych, w tym badań marketingowych i analizy rynku. Absolwent poznaje też metody ograniczania wpływu procesu produkcyjnego na środowisko. Unikalne połączenie wiedzy technicznej, ekonomicznej i ekologicznej czyni go bardzo cennym pracownikiem, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów (na studiach niestacjonarnych niektóre przedmioty mogą być realizowane na innych semestrach. Zajęcia z części przedmiotów są realizowane w ciągu 2 semestrów):

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM (obowiązkowe)

 1. Badania marketingowe
 2. Ochrona atmosfery
 3. Oczyszczanie ścieków
 4. Organizacja procesów produkcyjnych
 5. Analiza rynku
 6. Elektrotechnika i elektronika
 7. Finansowanie projektów z funduszy UE
 8. Podstawy gospodarki odpadami
 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 10. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (obowiązkowe)

 1. Ekologia
 2. Język angielski
 3. Matematyka
 4. Materiałozawstwo
 5. Mikroekonomia
 6. Podstawy zarządzania
 7. Logistyka
 8. Makroekonomia
 9. Podstawy marketingu
 10. Technologia informacyjna
 11. Wytrzymałość materiałów
 12. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 13. Finanse przedsiębiorstwa
 14. Fizyka
 15. Grafika inżynierska
 16. Statystyka
 17. Bazy danych
 18. Prawo gospodarcze
 19. Projektowanie inżynierskie
 20. Zarządzanie jakością
 21. Zarządzanie produkcją i usługami
 22. Badania operacyjne
 23. Metrologia
 24. Sieci komputerowe i techniki internetowe
 25. Systemy CAx
 26. Zarządzanie środowiskowe
 27. Automatyzacja i robotyzacja produkcji
 28. Inżynieria procesowa
 29. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 30. Mechanika płynów
 31. Praktyka zawodowa
 32. Programowanie komputerów
 33. Rachunek kosztów
 34. Rachunkowość
 35. Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
 36. Modelowanie procesów produkcyjnych
 37. Procesy produkcyjne