III SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ

IMG 7298 W dniu 24.06.2013 r. w budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16 odbyło się III spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Ideą powstania Rady jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego w celu m.in. doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

Z ramienia Uczelni w spotkaniu uczestniczyli: doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz - Dziekan Wydziału Architektury, prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski - Prodziekan Wydziału Architektury, dr arch. Edward Kołakowski (wykładowca), Karolina Patey – Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wydziału Architektury, mgr Grzegorz Malec – Kierownik Biura Przedsiębiorczości Akademickiej (Biura Karier) oraz mgr Sławomir Baczulis - Rzecznik prasowy.

Pracodawców na III spotkaniu reprezentowali przedstawiciele następujących firm projektowych, budowlanych, meblarskich oraz instytucji:

- dr inż. arch. Magdalena Bieńkuńska – Wiceprzewodnicząca Rady (Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów)
- inż. Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Rady (Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa)
- mgr Zbigniew Gontarz - Prezes Zarządu (PBM Południe S.A.)
- mgr sztuki Jolanta Kapecka-Walczak (JK PROJEKT)
- mgr inż. arch. kraj. Anna Tarnawska (a-p Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Tarnawska)
- mgr inż. arch. Renata Dziewońska (RENATA DZIEWOŃSKA ARCHITEKT)
- mgr inż. arch. Danuta Barańska (CREATIVE SPACE DESIGNERS)
- dr inż. Lidia Ozimkowska (Aster Park)
- dr inż. Wojciech Paciorkiewicz (PROARCHITEKTURA Sp. z o.o.)
- Robert Metelicki -  Prezes/Właściciel (METRO Fabryka Mebli Biurowych)

Porządek posiedzenia:

1.    Badanie oczekiwań pracodawców – ankieta przygotowana przez Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej (Biuro Karier).
2.    Omówienie dotychczasowego sposobu wdrażania uwag zgłoszonych przez członków Rady Pracodawców.
3.    Omówienie raportu z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
4.    Zaopiniowanie nowych specjalności na kierunkach Budownictwo (specjalność Budownictwo kolejowe) i Wzornictwo (specjalności: Projektowanie biżuterii i małych form zdobniczych oraz Projektowanie mody).
5.    Proces realizacji praktyk w roku akademickim 2012/2013 oraz plany realizacji praktyk w roku 2013/2014.
6.    Ocena Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.
7.    Potrzeby infrastrukturalne w kontekście programów kształcenia.
8.    Omówienie sprawozdań Pełnomocników Dziekana ds. Jakości na kierunkach:
- Architektura
- Architektura Krajobrazu
- Architektura Wnętrz
- Budownictwo
- Wzornictwo
oraz
- Pełnomocnika Dziekana ds. Dyplomowania
- Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.
9. Wolne głosy i wnioski.