II SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ

rada pracodawcow1 W dniu 01.03.2013 r. w budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16 odbyło się II spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Ideą powstania Rady jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego w celu m.in. doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

Z ramienia Uczelni w spotkaniu uczestniczyli: doc. dr Monika Madej - Rektor WSEiZ, doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz - Dziekan Wydziału Architektury, prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski - Prodziekan Wydziału Architektury, dr Justyna Kłys – Pełnomocnik Rektora ds. Dydaktycznych, mgr Grzegorz Malec – Kierownik Biura Karier, mgr Sławomir Baczulis - Rzecznik prasowy oraz Jakub Górski – Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSEiZ.

Pracodawców na II spotkaniu reprezentowali przedstawiciele następujących firm projektowych, budowlanych, meblarskich, deweloperskich oraz instytucji:

- Prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Zabłocki – WAZA Wojciech Zabłocki
- mgr inż. Wiesław Gawryś – Z-ca dyrektora ds. ogólnych (Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie)
- dr inż. Lidia Ozimkowska (Aster Park)
- dr inż. arch. Magdalena Bieńkuńska – Wiceprzewodnicząca Rady (Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów)
- dr inż. Wojciech Paciorkiewicz (PROARCHITEKTURA Sp. z o.o.)
- mgr Zbigniew Gontarz - Prezes Zarządu (PBM Południe S.A.)
- mgr Janusz Stolarczyk – Dyrektor ds. rozwoju (Dom Development S.A.)
- mgr inż. arch. Beata Kazimierska-Korsak (Pracownia Autorska „DOMY POLSKIE”)
- mgr Jolanta Pindelska – Dyrektor Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. S. Noakowskiego w Warszawie
- Robert Metelicki -  Prezes/Właściciel (METRO Fabryka Mebli Biurowych)

Porządek posiedzenia:

1. Uchwalenie Regulaminu Rady Pracodawców Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
2. Omówienie i przegląd Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości funkcjonującego w Uczelni
3. Przegląd programów kształcenia kierunków prowadzonych przez Wydział Architektury WSEiZ