Aktualności

PRAKTYCZNE INFORMACJE NA TEMAT ZDALNEGO PROWADZENIA ZAJĘĆ W WSEiZ

IMG 7342

Szanowni Państwo,

w związku z wydanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozporządzeniem z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi przez Władze WSEiZ informacjami dotyczącymi zdalnego prowadzenia zajęć.

ZMIANA GODZIN PRACY ADMINISTRACJI WSEiZ OD 14.03

Szanowni Państwo!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz odwołaniem zajęć dydaktycznych w terminie
od 14.03 do 10.04 2020 r. odwołane zostały dyżury Władz Uczelni oraz zmianie uległy godziny pracy Administracji.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW WSEiZ

IMG 7342

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z obowiązującym od 1.10.2019 r. Regulaminem świadczeń dla studentów WSEiZ oraz z podpisanym w dniu dzisiejszym Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkołay Ekologii i Zarządzania w Warszawie nr 8/2020 w sprawie wysokości zapomogi dla studentów WSEiZ w semestrze letnim roku akad. 2019/2020, mają Państwo możliwość skorzystania z jednorazowej, bezzwrotnej zapomogi w wysokości do 2 tyś. zł.

DO 10.04.2020 WSTRZYMANE ZAJĘCIA W TRADYCYJNEJ FORMIE

IMG 7342

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 10 kwietnia włącznie zostały zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne w tradycyjnej formie dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów .

ZAJĘCIA ONLINE W WSEiZ

IMG 7342

Uwaga Studenci WSEiZ,
w związku z decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o odwołaniu zajęć dydaktycznych oraz ograniczeniu bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami, rozpoczynamy zdalny sposób realizacji zajęć dydaktycznych do czasu przywrócenia tradycyjnych form kształcenia.

ZGŁOŚ SIĘ JAKO WOLONTARIUSZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

IMG 7342

W imieniu Wojewody Mazowieckiego, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zachęca studentów do wsparcia przebywających w Domach Pomocy Społecznej osób, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności.

WIDEOKONFERENCJE - ZASADY

IMG 7342

Wielu z nas podczas „home office” przeprowadza lub uczestniczy w wideokonferencjach – jak przygotować się na taką okoliczność?
Poniżej przedstawiamy grzecznościowe zasady zarówno prowadzenia, jaki i uczestnictwa w wideokonferencjach w ramach pracy i nauki. Przestrzeganie ich pomoże Państwu przygotować się do pracy zdalnej tak, aby wszyscy uczestnicy spotkania czuli się komfortowo.

ANKIETA DOTYCZĄCA PARKU MIEJSKIEGO W PIASECZNIE

IMG 7342

Szanowni Państwo!
Studenci kierunku Architektura Krajobrazu z WSEiZ w Warszawie zwracają się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Parku Miejskiego w Piasecznie.

E-BAZY DANYCH DLA STUDENTÓW

IMG 7342

Drodzy Studenci,
poniżej znajdziecie linki do e-baz dostępnych on-ine bez potrzeby logowania. Są to bazy pełnotekstowe lub abstraktowo-bibliograficzne.

KOMUNIKAT W SPRAWIE LEGITYMACJI

IMG 7342

Wiceprezes Rady Ministrów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich na mocy prawa została automatycznie wydłużona do 31 maja!