Kredyty studenckie

Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich - wraz z tekstem nowego rozporządzenia i wzorem zaświadczenia o studiach do pobrania - znajdują się na stronie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/.