Zasady rekrutacji

Rekrutacja na semestr zimowy (od października) trwa od 4 maja 2020 r. natomiast na semestr letni (od marca) od 18 stycznia 2021 r.

W semestrze zimowym (od października) oferujemy studia I i II stopnia, natomiast w semestrze letnim (od marca) studia II-go stopnia oraz studia I stopnia w języku angielskim.

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej.


Rekrutacja to krótki proces! Wystarczy 1 wizyta w Rektoracie WSEiZ!

studia
 • 1Rekrutacja on-line
 • 2Dokonaj wpłaty
  Dokonaj wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (nie później niż w dniu podpisania umowy) na konto bankowe WSEiZ 43103015080000000800611008.

   

  UWAGA!Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów!

 • 3Złóż dokumenty

  Jeśli jesteś obywatelem polskim podejmującym kształcenie w języku polskim:

  w Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 (godziny urzędowania Rektoratu) osobiście złóż komplet dokumentów:

  • wypełniony i wygenerowany z rekrutacji on-line kwestionariusz uczelniany
  • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • oryginał dowodu osobistego (do wglądu)
  • dwa aktualne i podpisane zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. Zaświadczenie obowiązuje tylko kandydatów zapisujących się na kierunek studiów Ochrona Środowiska I i II stopnia (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie)
  • w przypadku przyjęć na studia magisterskie II stopnia oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu (nie wymagamy dostarczenia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej). Powyższe dokumenty obowiązują również absolwentów WSEiZ, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia.

  Jeśli jesteś cudzoziemcem podejmującym kształcenie w języku polskim, w Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 osobiście złóż komplet dokumentów wyszczególnionych w załączniku (załącznik)

 • 4Podpisz umowę
  • Podpisz umowę dotyczącą warunków płatności za studia.
 • 5Gratulacje!
  Jesteś wpisany/a na listę studentów WSEiZ!
dsf

 

Informacje telefoniczne o zasadach rekrutacji udzielane są pod numerami: 22 825 80 34/35

Od 14 marca do 10 kwietnia Rektorat WSEiZ czynny jest w godzinach:

Poniedziałek 08.00 - 18.00
Wtorek 08.00 - 15.00
Środa nieczynne
Czwartek 08.00 - 15.00
Piątek 08.00 - 15.00
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne

 

dzienneRegulamin zasad i warunków przyjęć na I rok studiów w roku akademicki 2019/2020

zarządzanieZarządzenie Prezydenta WSEiZ w sprawie wysokości opłat na studiach prowadzonych w języku polskim
dla studentów podejmujących studia od roku akadem. 2019/2020.

studia Opłaty za studia I i II stopnia

architektPrzeniesienie z Innych Uczelni

zaocznePotwierdzanie osiągniętych efektów uczenia się

stacjonarneZarządzenie Rektora w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych w procedurze potwierdzania
efektów uczenia się

niestacjonarneZarządzenie Prezydenta WSEiZ w sprawie pobierania opłat za przeprowadzenie postępowania potwierdzania
efektów uczenia się i wysokosci tych opłat

magisterUchwała Senatu WSEiZ w sprawie określenia organizacji potwierdzenia efektów uczenia się

 

studia Правила рекрутації
zaoczne Правила приема

 

Uwaga!
W przypadku, gdy skończą się wolne miejsca na wybrany przez kandydata kierunek studiów, a kandydat dokona wpłaty, WSEiZ zwraca wszystkie opłaty uiszczone przed zapisem.