Zasady rekrutacji

Rekrutacja na semestr zimowy (od października) trwa od 7 maja 2018 r. natomiast na semestr letni (od marca) od 14 stycznia 2019 r.

W semestrze zimowym (od października) oferujemy studia I i II stopnia, natomiast w semestrze letnim (od marca) studia II-go stopnia oraz studia I stopnia w języku angielskim.

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej.

Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na egzaminie maturalnym.

Rekrutacja to krótki proces! Wystarczy 1 wizyta w Rektoracie WSEiZ!

studia
 • 1Rekrutacja on-line
 • 2Złóż dokumenty

  Jeśli jesteś obywatelem polskim podejmującym kształcenie w języku polskim:

  w Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 (godziny urzędowania Rektoratu) osobiście złóż komplet dokumentów:

  • wypełniony kwestionariusz uczelniany
  • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • dwa aktualne i podpisane zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. Zaświadczenie obowiązuje tylko kandydatów zapisujących się na kierunek studiów Ochrona Środowiska I i II stopnia (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie).
  • w przypadku przyjęć na studia magisterskie II stopnia oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (nie wymagamy dostarczenia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej)

  Jeśli jesteś cudzoziemcem podejmującym kształcenie w języku polskim, w Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 osobiście złóż komplet dokumentów wyszczególnionych w załączniku (załącznik)

 • 3Otrzymasz decyzję
  o przyjęciu na studia
  • W Rektoracie WSEiZ otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia
 • 4Podpisz umowę
  i dokonaj wpłaty
  • Podpisz umowę dotyczącą warunków płatności za studia (zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
  • Dokonaj wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (nie później niż w dniu podpisania umowy) na konto bankowe WSEiZ 43103015080000000800611008.
 • 5Jesteś
  przyjęty na studia!
   
dsf

 

Informacje telefoniczne o zasadach rekrutacji udzielane są pod numerami: 22 825 80 34/35

Rektorat WSEiZ czynny jest w godzinach:

Poniedziałek 08.00 - 18.00
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 08.00 - 16.00
Czwartek 08.00 - 16.00
Piątek 08.00 - 18.00
Sobota 08.00 - 16.00
Niedziela 08.00 - 14.00

 

dzienneRegulamin zasad i warunków przyjęć na I rok studiów na rok akademicki 2018/2019

dzienneRegulamin zasad i warunków przyjęć na I rok studiów na rok akademicki 2019/2020

dzienneZarządzenie Prezydenta WSEiZ w sprawie wysokości opłat na studiach prowadzonych w języku polskim
w roku akademickim 2018/2019

studia Opłaty za studia I i II stopnia

inżynier Wzór umowy

architektPrzeniesienie z Innych Uczelni

zaocznePotwierdzanie osiągniętych efektów uczenia się

stacjonarneZarządzenie Rektora w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych w procedurze potwierdzania
efektów uczenia się

niestacjonarneZarządzenie Prezydenta WSEiZ w sprawie pobierania opłat za przeprowadzenie postępowania potwierdzania
efektów uczenia się i wysokosci tych opłat

magisterUchwała Senatu WSEiZ w sprawie określenia organizacji potwierdzenia efektów uczenia się

warszawaWzór umowy o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się w WSEiZ

 

studia Правила рекрутації
zaoczne Правила приема

 

Uwaga!
W przypadku, gdy skończą się wolne miejsca na wybrany przez kandydata kierunek studiów, a kandydat dokona wpłaty, WSEiZ zwraca wszystkie opłaty uiszczone przed zapisem.