Opłaty za studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 – dla osób rozpoczynających I semestr

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2018/2019 - studia I stopnia
Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2018/2019 - studia II stopnia
Czesne za studia I stopnia
w roku akademickim 2018/2019
Czesne za studia II stopnia
w roku akademickim 2018/2019

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.