Programy kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Zapraszamy do zapoznania się z programami kształcenia realizowanymi na Wydziale Zarządzania WSEiZ.

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2017/2018

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA 2017/2018

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA II STOPNIA 2017/2018

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE 2017/2018

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA II STOPNIA 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA II STOPNIA 2015/16

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2014/2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA 2014/15

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA II STOPNIA 2014/15

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE 2014/15

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA 2017/2018

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA 2017/2018

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE 2017/2018

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA 2014/2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA 2014/2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE 2014/2015