Wirtualny spacer

Akademickie Kursy Kompetencyjne semestr letni

NAZWA KURSU WPISOWE OPŁATA
ZA ZAJĘCIA
Automatyzacja i robotyzacja 50 zł 400 zł
Dendrologia (szata roślinna): Drzewoznawstwo - drzewa liściaste 50 zł 430 zł
Dendrologia (szata roślinna): Drzewoznawstwo - drzewa iglaste 50 zł 430 zł
Elektrotechnika i elektronika 50 zł 130 zł
Fizyka II - laboratorium 50 zł 230 zł
Ekonomika procesu inwestycyjnego 50 zł 200 zł
Geodezja 50 zł 270 zł
Gleboznawstwo 50 zł 130 zł
Grafika komputerowa 50 zł 200 zł
Historia sztuki 50 zł 80 zł
Historia architektury 50 zł 80 zł
Rośliny zielne (szata roślinna): Zielarstwo 50 zł 160 zł
Metrologia II - laboratorium 50 zł 190 zł
Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan 50 zł 190 zł
Podstawy finansów i bankowości 50 zł 190 zł
Podstawy grafiki komputerowej 50 zł 370 zł
Podstawy hotelarstwa 50 zł 130 zł
Podstawy marketingu 50 zł 200 zł
Prawo gospodarcze 50 zł 190 zł
Projektowanie inżynierskie 50 zł 300 zł
Rysunek odręczny i rzeźba 50 zł 200 zł
Sieci komputerowe i techniki internetowe 50 zł 370 zł
Systemy informatyczne w zarządzaniu 50 zł 400 zł
Technologia i organizacji budowy 50 zł 200 zł
Teoria i zasady projektowania 50 zł 450 zł
Urządzanie obiektów architektury krajobrazu 50 zł 300 zł
Wizualizacje krajobrazu 3D 50 zł 250 zł
Wybrane zagadnienia z faunistyki 50 zł 80 zł
Zarządzanie produkcją i usługami 50 zł 260 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi 50 zł 160 zł

PROGRAMY AKADEMICKICH KURSÓW KOMPETENCYJNYCH – semestr letni (pobierz)

PROGRAMY AKADEMICKICH KURSÓW KOMPETENCYJNYCH – semestr letni i semestr zimowy
w obszarze nauk przyrodniczo-krajobrazowych
(pobierz)

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rekotoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.