ZNIŻKI I PROMOCJE

Dotyczy osób zapisujących się na pierwszy semestr studiów I stopnia.

Rodzaj zniżki Wysokość zniżki Zniżka dla
1. Ulga RODZINNA 50% wpisowego dla kandydatów z najbliższej rodziny studenta WSEiZ
(mąż, żona, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
Ulga przysługuje przy złożeniu dokumentów do końca lipca 2019 r.
2. STUDIA ZA DARMO
w WSEiZ
0 zł czesnego Maturzysta może podjąć STUDIA ZA DARMO w WSEiZ na pierwszym semestrze studiów (zwolnienie z czesnego za 6 miesięcy), jeśli jest laureatem olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym.
Regulamin zwolnienia z opłat czesnego laureatów olimpiad (pobierz)
3. STYPENDIA
w WSEiZ
0 zł czesnego Stypendia przyznawane w WSEiZ pozwalają pokryć comiesięczne koszty studiowania w naszej Uczelni.
W przypadkach niektórych kierunków studiów stypendia moga nawet kilkukrotnie przekroczyć kwotę miesięcznej raty czesnego!
4. ZNIŻKA
w czesnym
3% zniżki
lub
5% zniżki
W przypadku uiszczenia opłaty czesnego z góry obowiązują bonifikaty w wysokości:
– za jeden semestr – 3% zniżki,
– za jeden rok – 5% zniżki.

Zniżki i promocje nie sumują się! Prosimy wybrać najkorzystniejszą ofertę!

Zarządzenie Prezydenta nr 1 - Opłaty dla studentów w RA 2018/19.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rekotoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.