Architektura Krajobrazu

 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 3,5 roku.
 • Tytuł: INŻYNIER.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Na kierunku Architektura Krajobrazu proponujemy studia w zakresie specjalności:

Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Architektura Krajobrazu przejdź do programu kształcenia lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Architektura Krajobrazu

Architektura Krajobrazu to połączenie umiejętności inżynierskich ze zmysłem artystycznym oraz wiedzą z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych, rolniczych, a także sztuk pięknych. Studiując Architekturę Krajobrazu zdobędziesz kompetencje do planowania, projektowania oraz realizacji obiektów architektury krajobrazu. Będziesz umiał/a zaprojektować i urządzić m.in.: ogrody, parki czy bulwary. Zawód architekta krajobrazu to możliwość samorealizacji w pracy twórczej oraz znaczącego wpływu na kształt otaczającej nas przestrzeni. Architekt krajobrazu modeluje otoczenie, dzięki czemu wywiera istotny wpływ na rzeczywistość i może zmienić krajobraz, tak by uczynić go bardziej estetycznym i funkcjonalnym.

stacjonarne niestacjonarne

Studiując na kierunku Architektura Krajobrazu (studia I-go stopnia, inżynierskie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

 • wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu,
 • wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu,
 • wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi,
 • budowy i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu,
 • kierowania i nadzór nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,
 • zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,
 • wspólpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury
  krajobrazu.
studia warszawa

Aby uzyskać powyższe kwalifikacje będziesz korzystać z nowoczesnych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, m.in.: komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne, manipulatory 3D, programy - ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni zarówno we własnych firmach projektowych i projektowo- wykonawczych, jak i w firmach związanych bezpośrednio z projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu. Znajdują pracę w organach samorządowych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu, a także placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.

Raport samooceny kierunku Architektura Krajobrazu