Biznes międzynarodowy

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
BIZNES MIĘDZYNARODOWY jest Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Biznes międzynarodowy jest specjalnością, przeznaczoną dla tych, którzy pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych, przede wszystkim europejskim, ale także globalnym. Europeizacja i globalizacja naszej gospodarki są zjawiskami nieuchronnymi, do których przedsiębiorstwa powinny się przygotować, między innymi poprzez pozyskiwanie odpowiednio przygotowanych menedżerów. Studiując tę specjalność poznasz też zasady celne, podatkowe, transferu finansów i inne, przydatne do prowadzenia wymiany pomiędzy krajami Unii Europejskiej a jej sąsiadami – od Rosji przez Turcję po Maroko oraz jej partnerami gospodarczymi na całym świecie.

Kluczowe kompetencje absolwenta to:

 • umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej,
 • znajomość ekonomicznych, finansowych, prawnych i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętność ich stosowania.

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI BIZNES MIĘDZYNARODOWY (obowiązkowe):

 1. Organizacja działalności handlowej
 2. Podstawy grafiki komputerowej
 3. System podatkowy w Polsce i w wybranych państwach Europy
 4. Techniki sprzedaży i obsługa klienta
 5. System celny UE
 6. Marketing międzynarodowy
 7. Międzynarodowe rozliczenia finansowe
 8. Międzynarodowe stosunki polityczne
 9. Negocjacje i etyka w biznesie
 10. Prawo UE
 11. Rynek kapitałowy i pieniężny
 12. Seminarium dyplomowe
 13. Międzynarodowe organizacje gospodarcze
 14. Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan
 15. Polityka energetyczna i surowcowa
 16. Spedycja i transport międzynarodowy
 17. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlu zagranicznego

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

 1. Język angielski
 2. Matematyka
 3. Mikroekonomia
 4. Podstawy prawa
 5. Podstawy zarządzania
 6. Psychologia
 7. Logistyka
 8. Badania marketingowe
 9. Nauka o organizacji
 10. Podstawy finansów i bankowości
 11. Podstawy marketingu
 12. Technologia informacyjna
 13. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 14. Finanse przedsiębiorstwa
 15. Statystyka
 16. Prawo gospodarcze
 17. Rachunkowość
 18. Systemy informatyczne w zarządzaniu
 19. Zarządzanie jakością
 20. Zarządzanie produkcją i usługami
 21. Zarządzanie projektami
 22. Analiza rynku
 23. Bazy danych
 24. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 25. Praktyka zawodowa
 26. Zachowania organizacyjne
 27. Zarządzanie środowiskowe
 28. Zarządzanie zasobami ludzkimi