Grafika komputerowa i media społecznościowe

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
GRAFIKA KOMPUTEROWA I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE jest WARSZTAT PR

Grafika komputerowa i media społecznościowe jest to specjalność, której absolwenci będą potrafili wykorzystać komputer i Internet do działalności gospodarczej, poprzez tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych serwisów, witryn i portali. Celem studiów jest nauczenie stosowania technik komputerowych we wszystkich działaniach marketingowych i menedżerskich, ze szczególnym naciskiem na narzędzia dystrybucyjne (e-handel) i promocyjne.
Studenci otrzymają też solidną podstawę, która pozwoli na skuteczne, płynne i efektywne zarządzanie obecnością marki, instytucji bądź osoby w świecie mediów społecznościowych, które stały się nowym środowiskiem dla działalności biznesowej. Firmy, szukając jak najszerszych możliwości dialogu ze swymi potencjalnymi odbiorcami, włączają się w dialog, inicjując, rozwijając i prowadząc regularne działania w platformach społecznościowych takich jak:

 • Facebook,
 • Twitter,
 • Google+,
 • Instagram czy innych.

Biegłość w mediach społecznościowych to w związku z tym jedna z najbardziej pożądanych na rynku pracy umiejętności, szczególnie w przypadku osób wiążących swoją zawodową przyszłość z działami marketingu i public relations.

Kluczowe kompetencje absolwenta to:

 • umiejętność stosowania technik komputerowych we wszystkich działaniach marketingowych i menedżerskich,
 • zarządzanie obecnością marek, instytucji i osób w mediach społecznościowych,
 • znajomość ekonomicznych, finansowych, prawnych i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętność ich stosowania. 

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI GRAFIKA KOMPUTEROWA I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE (obowiązkowe):

 1. Podstawy fotografii
 2. Podstawy grafiki komputerowej
 3. Podstawy poligrafii
 4. Tworzenie i zarządzanie treściami w mediach społecznościowych
 5. Grafika komputerowa I
 6. Grafika komputerowa II
 7. Marketing internetowy
 8. Promocja w Internecie
 9. Seminarium dyplomowe
 10. Wybrane aspekty prawne marketingu internetowego
 11. Zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych
 12. Grafika komputerowa III
 13. Promocja w Internecie
 14. Sieci komputerowe i techniki internetowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

 1. Język angielski
 2. Matematyka
 3. Mikroekonomia
 4. Podstawy prawa
 5. Podstawy zarządzania
 6. Psychologia
 7. Logistyka
 8. Badania marketingowe
 9. Nauka o organizacji
 10. Podstawy finansów i bankowości
 11. Podstawy marketingu
 12. Technologia informacyjna
 13. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 14. Finanse przedsiębiorstwa
 15. Statystyka
 16. Prawo gospodarcze
 17. Rachunkowość
 18. Systemy informatyczne w zarządzaniu
 19. Zarządzanie jakością
 20. Zarządzanie produkcją i usługami
 21. Zarządzanie projektami
 22. Analiza rynku
 23. Bazy danych
 24. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 25. Praktyka zawodowa
 26. Zachowania organizacyjne
 27. Zarządzanie środowiskowe
 28. Zarządzanie zasobami ludzkimi