Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa - studia I stopnia

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA jest MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA

odnawialne źródła

Studiując specjalności Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na analizę uwarunkowań technicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznych oraz prawnych w zakresie: wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii (biopaliw, energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej itp.), ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, a także unieszkodliwiania i użytkowania odpadów. Dzięki tak ukształtowanemu komplementarnemu zespołowi kompetencji będziesz poszukiwanym specjalistą na dynamicznie zmieniającym się ryku pracy.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii,
 • znajomość zasad ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej,
 • sprawne i efektywne zastosowanie sposobów utylizacji, unieszkodliwiania i użytkowania odpadów.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA:

 1. Odnawialane i kogenaracyjne źródła energii
 2. Kompensacje przyrodnicze
 3. Planowanie energetyczne i rynek energii
 4. Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów
 5. Bioenergetyka organizmów i ekosystemów
 6. Biopaliwa
 7. Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA)
 8. Gospodarka i technologia w odna i ściekowa
 9. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 10. Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w ochronie środowiska
 11. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Język angielski
 2. Biologia ogólna
 3. Botanika
 4. Ekologia
 5. Matematyka
 6. Ochrona przyrody
 7. Psychologia
 8. Zoologia
 9. Chemia ogólna i analityczna
 10. Geologia i geomorfologia
 11. Gleboznawstwo
 12. Ochrona wód
 13. Technologia informacyjna
 14. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 15. Chemia organiczna i fizyczna
 16. Fizyka
 17. Mikrobiologia
 18. Ochrona atmosfery
 19. Prawo ochrony środowiska
 20. Technologie bioenergetyczne
 21. Biochemia
 22. Oczyszczanie ścieków
 23. Podstawy gospodarki odpadami
 24. Prawo gospodarcze
 25. Teledetekcja i GIS
 26. Zarządzanie jakością
 27. Hydrologia i gospodarowanie wodą
 28. Metrologia
 29. Monitoring środowiska
 30. Zarządzanie środowiskowe
 31. Zrównoważony rozwój
 32. Edukacja ekologiczna
 33. Inżynieria procesowa
 34. Konsultacje i realizcja pracy dyplomowej
 35. Mechanika płynów
 36. Meteorologia i klimatologia
 37. Praktyka zawodowa
 38. Grafika inżynierska
 39. Techniki odnowy środowiska
 40. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska

 

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA:

 1. Odnawialane i kogenaracyjne źródła energii
 2. Kompensacje przyrodnicze
 3. Planowanie energetyczne i rynek energii
 4. Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów
 5. Bioenergetyka organizmów i ekosystemów
 6. Biopaliwa
 7. Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA)
 8. Gospodarka i technologia w odna i ściekowa
 9. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 10. Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w ochronie środowiska
 11. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Język angielski
 2. Biologia ogólna
 3. Botanika
 4. Ekologia
 5. Matematyka
 6. Ochrona przyrody
 7. Psychologia
 8. Zoologia
 9. Chemia ogólna i analityczna
 10. Geologia i geomorfologia
 11. Gleboznawstwo
 12. Ochrona wód
 13. Logistyka
 14. Podstawy marketingu
 15. Technologia informacyjna
 16. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 17. Chemia organiczna i fizyczna
 18. Fizyka
 19. Mikrobiologia
 20. Ochrona powietrza
 21. Prawo ochrony środowiska
 22. Technologie bioenergetyczne
 23. Biochemia
 24. Oczyszczanie ścieków
 25. Podstawy gospodarki odpadami
 26. Prawo gospodarcze
 27. Teledetekcja i GIS
 28. Konsultacje i realizcja pracy dyplomowej
 29. Monitoring środowiska
 30. Praktyka zawodowa
 31. Edukacja ekologiczna
 32. Meteorologia i klimatologia