Efektywność energetyczna

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA są VEOLIA, MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA oraz PŁOŃSKI KLASTER ENERGII

ochrona środowiska

Studiując specjalność Efektywność energetyczna uzyskasz wiedzę na temat:

 • systemów magazynowania energii,
 • projektowania systemów energetycznych,
 • gospodarki energetycznej i rynku energii,
 • kompensacji przyrodniczej,
 • izolacji cieplnej,
 • transportu ekologicznego i kilku pokrewnych dziedzin.

Zdobędziesz umiejętności przeprowadzenia audytu energetycznego (zarówno przedsiębiorstw, jak i budynków oraz oświetlenia ulicznego). Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego wynika z Ustawy o efektywności energetycznej i dotyczy każdego większego przedsiębiorstwa. Umiejętność przeprowadzenia takiego audytu jest więc niezwykle pożądana na rynku pracy.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność przeprowadzania audytu energetycznego,
 • stosowanie narzędzi ochrony środowiska z wykorzystaniem wiedzy z zakresu gospodarki energetycznej,
 • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA:

 1. Odnawialane i kogenaracyjne źródła energii
 2. Bilans energii, kotły i wymienniki ciepła
 3. Izolacje cieplne
 4. Kompensacje przyrodnicze
 5. Konwencjonalne źródła i nośniki energii
 6. Planowanie energetyczne i rynek energii
 7. Audyt energetyczny budynków
 8. Bioenergetyka organizmów i ekosystemów
 9. Biopaliwa
 10. Podstawy systemu efektywności energetycznej
 11. Audyt energetyczny przedsiębiorstw
 12. Audyt oświetlenia ulicznego
 13. Projektowanie systemów energetycznych
 14. Systemy magazynowania energii
 15. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Język angielski
 2. Biologia ogólna
 3. Botanika
 4. Ekologia
 5. Matematyka
 6. Ochrona przyrody
 7. Psychologia
 8. Zoologia
 9. Chemia ogólna i analityczna
 10. Geologia i geomorfologia
 11. Gleboznawstwo
 12. Ochrona wód
 13. Technologia informacyjna
 14. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 15. Chemia organiczna i fizyczna
 16. Fizyka
 17. Mikrobiologia
 18. Ochrona atmosfery
 19. Prawo ochrony środowiska
 20. Technologie bioenergetyczne
 21. Biochemia
 22. Oczyszczanie ścieków
 23. Podstawy gospodarki odpadami
 24. Prawo gospodarcze
 25. Teledetekcja i GIS
 26. Zarządzanie jakością
 27. Hydrologia i gospodarowanie wodą
 28. Metrologia
 29. Monitoring środowiska
 30. Zarządzanie środowiskowe
 31. Zrównoważony rozwój
 32. Edukacja ekologiczna
 33. Inżynieria procesowa
 34. Konsultacje i realizcja pracy dyplomowej
 35. Mechanika płynów
 36. Meteorologia i klimatologia
 37. Praktyka zawodowa
 38. Grafika inżynierska
 39. Techniki odnowy środowiska
 40. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska

 

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA:

 1. Odnawialane i kogenaracyjne źródła energii
 2. Bilans energii, kotły i wymienniki ciepła
 3. Izolacje cieplne
 4. Kompensacje przyrodnicze
 5. Konwencjonalne źródła i nośniki energii
 6. Planowanie energetyczne i rynek energii
 7. Audyt energetyczny budynków
 8. Bioenergetyka organizmów i ekosystemów
 9. Biopaliwa
 10. Podstawy systemu efektywności energetycznej
 11. Audyt energetyczny przedsiębiorstw
 12. Audyt oświetlenia ulicznego
 13. Projektowanie systemów energetycznych
 14. Systemy magazynowania energii
 15. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Język angielski
 2. Biologia ogólna
 3. Botanika
 4. Ekologia
 5. Matematyka
 6. Ochrona przyrody
 7. Psychologia
 8. Zoologia
 9. Chemia ogólna i analityczna
 10. Geologia i geomorfologia
 11. Gleboznawstwo
 12. Ochrona wód
 13. Logistyka
 14. Podstawy marketingu
 15. Technologia informacyjna
 16. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 17. Chemia organiczna i fizyczna
 18. Fizyka
 19. Mikrobiologia
 20. Ochrona powietrza
 21. Prawo ochrony środowiska
 22. Technologie bioenergetyczne
 23. Biochemia
 24. Oczyszczanie ścieków
 25. Podstawy gospodarki odpadami
 26. Prawo gospodarcze
 27. Teledetekcja i GIS
 28. Konsultacje i realizcja pracy dyplomowej
 29. Monitoring środowiska
 30. Praktyka zawodowa
 31. Edukacja ekologiczna
 32. Meteorologia i klimatologia

Ochrona biosfery

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności OCHRONA BIOSFERY jest KAMPINOSKI PARK NARODOWY

studia

Studiując specjalność Ochrona Biosfery uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące prawnych i ekonomicznych uwarunkowań inwestycji w ochronę środowiska, ochrony i kształtowana krajobrazu oraz oceny oddziaływania na środowisko. Poznasz zasady stosowania „zielonego” marketingu. Profesjonalnie wykonasz i przygotujesz ekspertyzę oraz inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą. Nabędziesz zintegrowane kompetencje inżynierskie i organizacyjno-zarządcze w zakresie dokonywania oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć w ochronie środowiska, a także wdrażania w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej,
 • zdolność opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko
  oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin,
 • sprawność w planowaniu i zarządzaniu obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody,
  a także zagospodarowaniu obszarów o wysokich walorach przyrodniczych,
 • biegłość w prowadzeniu monitoringu środowiska.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI OCHRONA BIOSFERY:

 1. System terytorialnej ochrony przyrody
 2. Zielony marketing
 3. Eksperyzy przyrodnicze
 4. Kompensacje przyrodnicze
 5. Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 6. Socjologia środowiska
 7. Ocena odziaływania na środowisko
 8. Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w ochronie środowiska
 9. System gatunkowej ochrony przyrody
 10. Zarządzanie zielenią miejską
 11. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
 12. Ocena odziaływania na środowisko
 13. Różnorodność biologiczna Polski
 14. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Język angielski
 2. Biologia ogólna
 3. Botanika
 4. Ekologia
 5. Matematyka
 6. Ochrona przyrody
 7. Psychologia
 8. Zoologia
 9. Chemia ogólna i analityczna
 10. Geologia i geomorfologia
 11. Gleboznawstwo
 12. Ochrona wód
 13. Technologia informacyjna
 14. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 15. Chemia organiczna i fizyczna
 16. Fizyka
 17. Mikrobiologia
 18. Ochrona atmosfery
 19. Prawo ochrony środowiska
 20. Technologie bioenergetyczne
 21. Biochemia
 22. Oczyszczanie ścieków
 23. Podstawy gospodarki odpadami
 24. Prawo gospodarcze
 25. Teledetekcja i GIS
 26. Zarządzanie jakością
 27. Hydrologia i gospodarowanie wodą
 28. Metrologia
 29. Monitoring środowiska
 30. Zarządzanie środowiskowe
 31. Zrównoważony rozwój
 32. Edukacja ekologiczna
 33. Inżynieria procesowa
 34. Konsultacje i realizcja pracy dyplomowej
 35. Mechanika płynów
 36. Meteorologia i klimatologia
 37. Praktyka zawodowa
 38. Grafika inżynierska
 39. Techniki odnowy środowiska
 40. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska

 

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI OCHRONA BIOSFERY:

 1. System terytorialnej ochrony przyrody
 2. Zielony marketing
 3. Eksperyzy przyrodnicze
 4. Kompensacje przyrodnicze
 5. Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 6. Socjologia środowiska
 7. Ocena odziaływania na środowisko
 8. Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w ochronie środowiska
 9. System gatunkowej ochrony przyrody
 10. Zarządzanie zielenią miejską
 11. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
 12. Ocena odziaływania na środowisko
 13. Różnorodność biologiczna Polski
 14. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Język angielski
 2. Biologia ogólna
 3. Botanika
 4. Ekologia
 5. Matematyka
 6. Ochrona przyrody
 7. Psychologia
 8. Zoologia
 9. Chemia ogólna i analityczna
 10. Geologia i geomorfologia
 11. Gleboznawstwo
 12. Ochrona wód
 13. Logistyka
 14. Podstawy marketingu
 15. Technologia informacyjna
 16. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 17. Chemia organiczna i fizyczna
 18. Fizyka
 19. Mikrobiologia
 20. Ochrona powietrza
 21. Prawo ochrony środowiska
 22. Technologie bioenergetyczne
 23. Biochemia
 24. Oczyszczanie ścieków
 25. Podstawy gospodarki odpadami
 26. Prawo gospodarcze
 27. Teledetekcja i GIS
 28. Konsultacje i realizcja pracy dyplomowej
 29. Monitoring środowiska
 30. Praktyka zawodowa
 31. Edukacja ekologiczna
 32. Meteorologia i klimatologia

Menedżer Energii – studia II stopnia

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA są VEOLIA, MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA oraz PROJECT ENERGY

ochrona  środowiska  studia

Studiując specjalność Menedżer Energii zyskasz kompetencje w zakresie zarządzania energią w organizacji, gminie lub przedsiębiorstwie. Jako menedżer energii zdobędziesz wiedzę na temat aktualnych rozwiązań dotyczących efektywnego wykorzystania energii oraz umiejętność użycia tej wiedzy w praktyce po to, by zaoszczędzić koszty zużycia energii oraz zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność przeprowadzania audytu energetycznego.
 • stosowanie narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
 • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Specjalność adresowana jest do osób, posiadających wyższe wykształcenie, inżynierskie lub licencjackie, zainteresowanych problemami zarządzania energią w przedsiębiorstwie, gminie i powiecie, budynku czy w mieszkaniach.

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI MENEDŻER ENERGII:

 1. Bezpieczeństwo energetyczne
 2. Energetyka konwencjonalna
 3. Język angielski specjalistyczny
 4. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
 5. Prawne uwarunkowania zarządzania energią
 6. Prognozowanie i symulacja
 7. Energetyka rozproszona - lokalna i prosumencka
 8. Magazynowanie energii
 9. Rynek energii
 10. Seminarium magisterskie
 11. Środowiskowe uwarunkowania energetyki
 12. Technologie przesyłu i dystrybucji energii

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Ekotoksykologia
 2. Modelowanie w naukach o środowisku
 3. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody
 4. Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami
 5. Planowanie przestrzenne
 6. Statystyka matematyczna
 7. Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania
 8. Zarządzanie projektem
 9. Polityka ochrony środowiska
 10. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 11. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania
 12. Ochrona własności intelektualnej
 13. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 2. Kompensacje przyrodnicze
 3. Techniki odnowy środowiska
 4. Rachunek kosztów
 5. Procesy produkcyjne
 6. Ochrona powietrza
 7. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie – studia II stopnia

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności MENEDŻER ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE jest KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne

ochrona

Na specjalności Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie nabędziesz wiedzę i umiejętności, jak optymalizować działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia ochrony środowiska. Nauczysz się tak zarządzać firmą, by była ona społecznie odpowiedzialna i budowana w zgodzie z ekologią. Będziesz wiedzieć, jak realizować wnioski wynikające z audytu energetycznego oraz bez problemu wdrożysz do działania przedsiębiorstwa normy z rodziny ISO 14000. A przede wszystkim będziesz potrafił przygotować ocenę oddziaływania na środowisko dla konkretnych projektów inwestycyjnych.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • znajomość funkcjonowania projektów i certyfikatów środowiskowych i ich roli
  w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa,
 • stosowanie narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
 • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Specjalność adresowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków ochrona środowiska, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing. Studia na tej specjalności podjąć mogą również absolwenci innych kierunków studiów, zwłaszcza z obszaru nauk technicznych, rolniczych, leśnych, przyrodniczych a także społecznych.

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI MENEDŻER ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE:

 1. Biznes społecznie odpowiedzialny i rozwiązywanie konfliktów
 2. Działalność gospodarcza na obszarach chronionych
 3. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 4. Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie
 5. Język angielski specjalistyczny
 6. Marketing ekologiczny przedsiębiorstw
 7. Prawo administracyjne
 8. Finansowanie projektów środowiskowych
 9. Krajowy System Ocen Oddziaływania na Środowisko i oceny strategiczne
 10. Raport i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 11. Seminarium magisterskie
 12. Wskaźniki stanu środowiska
 13. Zarządzanie strategiczne

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Ekotoksykologia
 2. Modelowanie w naukach o środowisku
 3. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody
 4. Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami
 5. Planowanie przestrzenne
 6. Statystyka matematyczna
 7. Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania
 8. Zarządzanie projektem
 9. Polityka ochrony środowiska
 10. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 11. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania
 12. Ochrona własności intelektualnej
 13. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 2. Kompensacje przyrodnicze
 3. Techniki odnowy środowiska
 4. Rachunek kosztów
 5. Procesy produkcyjne
 6. Ochrona powietrza
 7. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa Studia II stopnia

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA jest MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA

Specjalność Oodnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa (studia II stopinia) to specjalność, na której uzyskasz wysokospecjalistyczne kwalifikacje z zakresu projektowania i planowania systemów służących zintegrowanemu wykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii w powiązaniu z umiejętnością programowania, wdrażania i nadzorowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej.

Specjalność adresowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna oraz innych kierunków technicznych, rolniczych, leśnych a także przyrodniczych (patrz niżej - czas trwania studiów).

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA:

 1. Gospodarka wodą i ściekami wprzedsiębiorstwie
 2. Język angielski specjalistyczny
 3. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
 4. Prawne uwarunkowania zarządzania energią
 5. Programowanie logistyki gospodarki odpadami
 6. Przetwarzanie surowców odpadowych
 7. Finansowanie projektów środowiskowych
 8. Ocena efektywności odnawialnych źródeł energii
 9. Projektowanie obiektów odnawialnych źródeł energii
 10. Rynek energii
 11. Seminarium magisterskie

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Ekotoksykologia
 2. Modelowanie w naukach o środowisku
 3. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody
 4. Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami
 5. Planowanie przestrzenne
 6. Statystyka matematyczna
 7. Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania
 8. Zarządzanie projektem
 9. Polityka ochrony środowiska
 10. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 11. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania
 12. Ochrona własności intelektualnej
 13. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 2. Kompensacje przyrodnicze
 3. Techniki odnowy środowiska
 4. Rachunek kosztów
 5. Procesy produkcyjne
 6. Ochrona powietrza
 7. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia