Ochrona biosfery i program Natura 2000

Specjalność Ochrona biosfery i Program Natura 2000 przygotowuje specjalistów z zakresu czynnej ochrony biosfery, mających kompetencje w zakresie: inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, opracowywania ekspertyz przyrodniczych oraz raportów oddziaływania na środowisko, planowania i zarządzania obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody, prowadzenia monitoringu środowiska, programowania działań z zakresu kształtowania krajobrazu, a także zagospodarowania obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci tej specjalności mogą pracować w służbach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych ochrony środowiska, w parkach narodowych oraz parkach krajobrazowych, a także jako inspektorzy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i w innych placówkach gospodarczych.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska:

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

 1. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody
 2. Edukacja ekologiczna
 3. Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 4. Fitosocjologia ogólna
 5. Monitoring Natura 2000
 6. Fauna Polski
 7. Flora Polski
 8. Siedliska Natura 2000 i ich rozpoznawanie
 9. Gatunki Natura 2000 i ich rozpoznawanie
 10. Podstawy ornitologii
 11. Ekspertyzy przyrodnicze
 12. Biologia wód
 13. Ocena oddziaływania na środowisko
 14. Finansowanie ochrony środowiska z funduszy UE
 15. Kompensacje przyrodnicze
 16. Seminarium dyplomowe

Przedmioty podstawowe i kierunkowe wspólne dla kierunku Ochrona Środowiska:

SEMESTR I

 1. Język angielski
 2. Matematyka
 3. Biologia ogólna
 4. Zoologia
 5. Botanika
 6. Ekologia
 7. Psychologia
 8. Grafika inżynierska

SEMESTR II

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne, niestacjonarne (fakultet)
 3. Matematyka
 4. Zoologia
 5. Chemia ogólna i analityczna
 6. Grafika inżynierska
 7. Geologia i geomorfologia
 8. Ekologia
 9. Technologie ochrony środowiska

SEMESTR III

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne, niestacjonarne (fakultet)
 3. Technologia informacyjna
 4. Chemia organiczna i fizyczna
 5. Fizyka
 6. Geologia i geomorfologia
 7. Teledetekcja i GIS
 8. Mikrobiologia
 9. Gleboznawstwo
 10. Technologie ochrony środowiska

SEMESTR IV

 1. Język angielski
 2. Inżynieria procesowa
 3. Socjologia środowiska
 4. Mechanika płynów
 5. Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska
 6. Technologie ochrony środowiska
 7. Fizyka
 8. Hydrologia i gospodarka wodą
 9. Biochemia
 10. Praktyka zawodowa - 4 tygodnie
 11. Prawo gospodarcze

SEMESTR V

 1. Język angielski
 2. Ochrona przyrody
 3. Prawo ochrony środowiska
 4. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 5. Meteorologia i klimatologia
 6. Zrównoważony rozwój
 7. Filozofia przyrody
 8. Technologie ochrony środowiska

SEMESTR VI

 1. Meteorologia i klimatologia
 2. Monitoring środowiska
 3. Technologie bioenergetyczne
 4. Seminarium dyplomowe
 5. Praktyka - 2 tygodnie
 6. Praca dyplomowa

SEMESTR VII

 1. Techniki ochrony środowiska
 2. Seminarium dyplomowe
 3. Praca dyplomowa