Rada Pracodawców Wydziału Architektury

Ideą powstania Rady Pracodawców Wydziału Architektury WSEiZ jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego w celu m.in. doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

W skład Rady Pracodawców Wydziału Architektury WSEiZ w Warszawie wchodzą przedstawiciele dużych, średnich i małych przedsiębiorstw oraz instytucji:

– Marzena Lisiecka-Kawalska - firma AEC Design Sp. z o.o.

– mgr Radosław Kuźma - firma Anwis Polska Sp. z o.o.

– mgr inż. arch. kraj. Anna Tarnawska - firma a-p Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Tarnawska

– doc. dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski - Prezes firmy Archimed Sp. z o.o.

– Edyta Skrobisz, Andrzej Burawski ARCHISTARTER

– dr inż. Lidia Ozimkowska - firma Aster Park

– Katarzyna Rączkowska - firma Biuro Projektów Inwestycyjnych

– Paweł Kuczyński - Dyrektor Zarządzający firmy Communication Service Sp. z o. o.

– mgr inż. arch. Danuta Barańska - firma Creative Space Designers

– Agata Gwiazda - Prezes Zarządu firmy CTP Polska Sp. z o.o. (Klasterlignum.pl)

– Ewa Duda - Wiceprezes Zarządu firmy CTP Polska Sp. z o.o. (Klasterlignum.pl)

– Adam Budzyński - Wiceprezes firmy DecoRoom Sp. z o.o.

– Jakub Bartos - firma DecoRoom Sp. z o.o.

– mgr Janusz Stolarczyk - Dyrektor ds. rozwoju firmy Dom Development S.A.

– mgr inż. arch. Renata Dziewońska – firma Dziewońska Renata Architekt

– Kazimierz Woliński firma EMAR - Samoraj i spółka

– Maciej Formanowicz - Prezes Zarządu fabryki mebli FORTE S.A.

– Piotr Todys Fundacja TUS

– Małgorzata Peretiatkowicz Fundacja TUS

– Marian Lubieniecki - Prezes Zarządu firmy General Electric Company Polska,

– Robert Kubicki - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,

– Łukasz Ołdak - Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,

– Katarzyna Putka - firma INSIDEARCH

– dr hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski - Dyrektor Instytut Lotnictwa

– Ryszard Janiszewski - firma JFM Furniture

– mgr sztuki Jolanta Kapecka-Walczak - firma JK Projekt

– Edyta Gniadek - Prezes Zarządu firmy Kopp Sp. z o.o.

– dr inż. Agnieszka Kępkowicz - firma KRAJOBRAZY (Pracownia Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej

– dr inż. arch. Magdalena Bieńkuńska – członek rady Mazowieckej Okręgowej Izby Architektów

– mgr inż. Andrzej Ryba Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów

– inż. Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

– Robert Metelicki - Prezes/właściciel firmy METRO Fabryka Mebli Biurowych

– Agnieszka Zadura - Dyrektor Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

– Anna Fic-Lazor - Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - Pomnik Historii

– Krystyna Mart - Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmskiej

– mgr inż. arch. kraj. Andrzej Skowron - Prezes firmy Ogrody Ulrichów Sp. z o.o.

– Barbara Czechmeszyńska-Skowron - firma Ogrody Ulrichów Sp. z o.o.

– mgr inż. arch. Joanna Wachowicz - firma OW-Architektura Sp. z o.o.

– prof. dr hab. Jerzy Puchalski - Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

– mgr Zbigniew Gontarz - Prezes Zarządu PBM Południe S.A.

– Maciej Świderski - firma Philip BOHR

– mgr inż. arch. Beata Kazimierska-Korsak - firma Pracownia Autorska DOMY POLSKIE

– Marek Giętkowski - firma Pracownia Projektowa G.M.G.

– dr inż. Wojciech Paciorkiewicz - firma PROARCHITEKTURA Sp. z o.o.

– Edyta Skrobisz - firma SMART GLASS POLSKA

– Józef M. Kostrzewski - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów

– Leszek Tischner - firma Studio Budowlane UNITY S.C.

– Małgorzata Tischner - firma Studio Budowlane UNITY S.C.

– Piotr Dudek - Prezes firmy The Association of Polish Enginners in Great Britan

– Maciej Sobczyk - Wiceprezes Zarządu Trakcja PRKiI S.A.

– Zbigniew Piotrowski - Burmistrz Miasta i Gminy Radzymin

– Tadeusz Kanownik - Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

– prof. dr hab. Wojciech Zabłocki - firma WAZA

– Iwona Dłutek-Radecka - firma Wooow Project

– mgr inż. Katarzyna Majewska-Mrówczyńska – Dyrektor Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

– Sebastian Fotyniuk - firma Zielony Krajobraz

INAUGURACYJNE SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ
II SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ
III SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ
IV SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ
V SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ
VIII SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ
IX SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ
X SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ
XI SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ