NOWY BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-DYDAKTYCZNY UL.OLSZEWSKA 12 - SIEDZIBA UCZELNI