PRZENIESIENIE Z INNYCH UCZELNI

Rekrutacja

Przeniesienia z innych uczelni

Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie w innych uczelniach, ale chcieliby się przenieść do WSEiZ powinni złożyć podanie  do Dziekana, do którego powinni załączyć:

  • dokument potwierdzający przebieg studiów, wydany przez uczelnię, z której student chce się przenieść (dokument powinien zawierać liczbę godzin realizowanych przedmiotów, najlepiej aby była to karta okresowych osiągnięć studenta).

Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, student, który zaakceptuje warunki określone przez Dziekana, powinien zgłosić się do Rektoratu, aby zakończyć procedurę rekrutacyjną i zapisać się na studia.

studia POBIERZ PODANIE