Stypendia

Szanowni Państwo,
informujemy, że od roku akademickiego 2019/2020 będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Regulamin oraz stosowne dokumenty i wnioski zostaną zamieszczone na stronie internetowej Uczelni w końcu września br.

Uwaga!!!

Termin składania wniosków w sprawie pomocy materialnej dla studentów wraz z wymaganymi dokumentami:
do 15 października  w semestrze zimowym
oraz
do 15 marca w semestrze letnim.

 

Pliki do pobrania:

wseizZARZĄDZENIE nr 7/2018 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie i ustalenia tekstu jednolitego

wseizZARZĄDZENIE Nr 2/2019 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 25.03.2019 r.w sprawie wysokości pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

krajobraz STYPENDIUM MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW - INFORMACJE

budownictwoWniosek o przyznanie stypendium socjalnego zał.1

wzornictwoWniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osob niepełnosprawnych zał. 2

arcjitektura wnętrzWniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów zal.3

mechanikawzornictwoWniosek o przyznanie zapomogi zał.4

budowa maszynOświadczanie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku zał.5

ochrona środowiskaOświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej zał.6

zdrowie publiczneOświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu zał.7

W roku 2018 Uczelnia otrzymała dotacje podmiotową z budżetu państwa na zadania związane z pomocą materialną dla studentów w wysokości 1 740 600 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

  • stypendia o charakterze socjalnym,
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendia za wyniki w nauce lub sporcie,
  • zapomogi.